Õppenõukogu

Õppenõukogusse kuuluvad kõik pedagoogid.

 

Õppenõukogu esimees on Marja-Liisa Männik, protokollija Kersti Kuusalu.

 

Õppenõukogud toimuvad planeeritult neli korda aastas vastavalt trimestrite ja õppeaasta lõpule. Vajadusel korraldatakse erakorraline koosolek.

 

Planeeritud koosolekud 2022/2023 õa:

23.11; 08.03; 05.06; 29.08