Õppenõukogu töö

Kooli õppenõukogusse kuuluvad: Aili Lillepuu, Anneli Martinson, Margit Kaare, Marja-Liisa Männik ja Sven Rannar.

Õppenõukogu esimees on Marja-Liisa Männik, protokollija Sven Rannar.

Õppenõukogud toimuvad planeeritult neli korda aastas vastavalt trimestrite ja õppeaasta lõpule. Vajadusel korraldatakse erakorraline koosolek.

 

Planeeritud koosolekud 2020/2021 õ.a:

24.11.2020

16.02.2021

07.06.2021

30.08.2021

Loe edasi