Õppenõukogu

Õppenõukogusse kuuluvad kõik pedagoogid.

 

Õppenõukogu esimees on Marja-Liisa Männik, protokollija Kai Keskpalu.

 

Õppenõukogud toimuvad planeeritult neli korda aastas vastavalt trimestrite ja õppeaasta lõpule. Vajadusel korraldatakse erakorraline koosolek.

 

Planeeritud koosolekud 2023/2024 õa:

30.11; 07.03; 06.06; 29.08

 

 

Loe edasi