Ettevõtlik Kool

 

Veltsi Lasteaed-Algkool on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“.

 

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. 

 

Ettevõtliku hoiaku kujundamine inimeses ja tema ettevõtlikkusele suunamine algab juba lasteaiast. Seetõttu ei puuduta haridusprogramm Ettevõtlik kool mitte ainult üldhariduskoole ja kooliõpilasi, vaid lasteaedade jaoks kohandatud ettevõtlikkusõppe programmist on võimalik osa saada ka lasteaedadel ja nende kasvandikel. Koolituse käigus uusi ettevõtlikkust arendavaid ideid ja mõtteid saanud lasteaiaõpetajad suudavad oma igapäevatöös rakendada erinevaid meetodeid ning seeläbi panna tugev alus ettevõtliku lapse arengusse juba väga varajasest noorusest.

Rohkem teavet programmi kohta on võimalik lugeda siit.

 

Veltsi Lasteaed-Algkoolis läbiviidava Ettevõtliku kooli haridusprogrammi raames toimuvaid koolitusi rahastatakse noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmist, mida viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (lüh. PATEE) raames. Meetme eesmärgiks on kasvatada piirkondade majandusaktiivsust, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsust väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

 

Programmi tegevusi viiakse ellu 2015-2022. Rohkem teavet 2017. aasta noorte ettevõtlikkuse programmi tegevuste kohta loe siit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loe edasi