Õppenõukogu töö

Kooli õppenõukogusse kuuluvad: Anne Nagel, Anneli Martinson, Margit Kaare ja Marja-Liisa Männik.

Õppenõukogu esimees on Marja-Liisa Männik, protokollija Anneli Martinson.

Õppenõukogud toimuvad planeeritult neli korda aastas vastavalt trimestrite ja õppeaasta lõpule. Vajadusel korraldatakse erakorraline koosolek.

 

Planeeritud koosolekud 2018/2019 õppeaastal:

22.11.18

21.02.19

05.06.19

31.08.19