Õpetajad

Nimi, e-mail                          Amet/ained                                               

Anne Nagel                           muusikaõpetus                                          

pardikas07@gmail.com

 

Anneli Martinson                  klassiõpetaja, klassijuhataja, inglise keel    

anneli.martinson@gmail.com

 

Margit Kaare                         klassiõpetaja, klassijuhataja, kunstiõpetus  

maagakaare@gmail.com

 

Meelis Kari                            kehaline kasvatus