Veltsi LAKi ajalugu

 

Veltsi lasteaed avati 01.07.1969 majas, mis on tänaseni lasteaiapere koduks. Lasteaia avanemise algataja oli tolleaegne sohvoosi direktor Aadu Leipalu. Majas oli algselt ahjuküte ning sooja vee jaoks boilerid, milles vesi soojenes pliidi kütmisel. Alustati 3-7-aastaste 15-lapselise ööpäevase rühmaga. See tähendas, et kaugemal elavad lapsed toodi lasteaeda esmaspäeval ja viidi koju reedel. Lapsi saatis sõidul lasteaia juhataja või kasvataja.  Esimene juhataja oli Urve Sibola. 1971a hakkas lasteaia juhatajana tööle Urve Salla. Külarahva soovidele vastu tulles avati samal aastal sõimerühm. Rõõmus muutus ööpäevaste laste elus toimus 1980. aastal, kui lapsi hakati koju viima kolmapäeva õhtul ja tagasi neljapäeva hommikuti. Kaheksa aastat hiljem kaotati ööpäevane rühm sootuks. 

1984. aasta aprillis kolis lasteaiapere kapitaalremonditud ruumidesse. Lasteaia ruumid asusid ülemisel korrusel, rühmad olid väikesed ning lastel seal mugav ja turvaline olla. Üks ruum oli kohandatud turnimis- ja võimlemisruumiks, mille ühte nurka oli seatud töötuba, kus õpetati haamrit käsitsema, voolima ja maalima. Alumisel korrusel asus sõimerühm, saal, köök ja juhataja kabinet. Mänguväljakule ehitati uusi mängu- ja spordivahendeid (liumäed, ronimisredelid, liivakastid ja kiiged).

Seoses Kullaaru lastepäevakodu reorganiseerimisega Veltsi Lasteaed-Algkooliks kujundati 1992. a lasteaia ruumidest kooliklassid. Esimene koolijuht oli Urve Salla. 1994.aastal alustati Veltsi Lasteaed- Algkoolis kapitaalremonti, mida teostatakse etapiviisiliselt vastavalt rahalistele võimalustele tänaseni.

Praegusel hetkel töötab lasteaias kaks liitrühma, Tibud ja Lepatriinud, milles käib kokku 32 last. Veltsi Lasteaed–Algkooli iseloomustab meeldiv keskkond, tugev personal ning kokkuhoidev ja aktiivne kogukond. Märkimisväärseks eripäraks ning suureks eeliseks on aga kahtlemata kooli ja lasteaia tihe sisuline ja füüsiline seotus, mis annab suurepärasse võimaluse lapse sujuvaks ettevalmistamiseks ning leebeks üleminekuks lasteaiast kooli.

Koolis on meil  kaks liitklassi (1–4 klass), kus kokku käib 2019/2020 õppeaastal 12 õpilast.

Loe edasi